Til Professionelle

Med baggrund i mere end 20 års behandlingsarbejde med unge og familier i døgnregi, tilbyder jeg:

 • Ambulant behandling for børn og unge med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og trivselsproblemer. 

Tilbuddet henvender sig til børn og unge, der ikke er færdigbehandlet i psykiatrisk regi og som har brug for efterbehandling eller til børn og unge det ikke er relevant at døgnanbringe. Forløbet kan se således ud:

 1.  Udredning og visitationssamtaler.  
 2. Individuelle samtaler 5-10 gange.
 3. Vurdering om behandlingen skal fortsætte individuelt eller om den unge kan at komme i gruppe.
 4. Deltagelse i gruppe for unge 1- 2 gange ugentligt i åben gruppe.
 5. Halvårlig fælles evaluering.
 6. Opsøgende kontakt til unge der udebliver fra gruppen.

Der tilbydes ligeledes...

 • Supervision og undervisning for plejeforældre, individuelt eller i gruppe.                                                                   
 • Individuelle samtaler eller gruppe for forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder.
 • Supervision og undervisning af personale på institutioner.
 • Supervision og undervisning af sagbehandlere i børn- og ungerådgivninger.

Professionelle

Autoriseret Psykolog Birgitte Bille Hansen           Reberbanen 2A           6950 Ringkøbing            Telefon: 40 29 30 75             gittebille@gmail.com