Forældre

Rådgivning og samtaleterapi for forældre  - individuelt, parvis eller i gruppe

  • Er du/I forældre til et barn eller ung som ikke er i trivsel?
  • Måske skændes I for meget... eller aldrig?
  • Er du bange for at dit barn har en selvskadende adfærd?
  • Er du bekymret for hvad dit barn kæmper med af problemer?
  • Føler du dig magtesløs og uden kontakt med dit barn?

Ved at få hjælp til at se på samspillet i jeres familie, er det muligt for dig, at komme til at bidrage bedst muligt til dit barns sunde udvikling.

Forældre

Autoriseret Psykolog Birgitte Bille Hansen           Reberbanen 2A           6950 Ringkøbing            Telefon: 40 29 30 75             gittebille@gmail.com